USEIN KYSYTTYÄ


Täältä löydät usein kysytyt kysymykset.
← Back

Tuleeko laitoshoidosta jotain maksettavaa kuntoutujalle?

Kuntoutuslaitoshoidon vuorokausimaksu jakautuu kunta- ja asiakasmaksuosuuteen. Asiakasmaksut määritellään asiakasmaksuasetuksella (1992/912). Osa kuntien/kaupunkien päihdepalveluista on asiakkaalle maksutonta ja niissä palveluissa, joissa asiakkaalle muodostuu omavastuuosuus, sen määrittelemisestä ja perimisestä vastuu on lähettävällä taholla. Asiakkaan lähettävä taho (kunta/kaupunki) selvittää yhteistyössä asiakkaan ja Kelan kanssa asiakkaan maksukyvyn sekä mahdollisuudet asiakasmaksuosuuteen saatavista tukimuodoista (toimeentulotuki, KELA:n kuntoutusraha tms.) Sanaskodilla on myös oma palveluohjaaja, joka voi auttaa ja tukee asiakasta myös näiden etuuksien kartoittamisessa ja hakemisessa. Kuntoutukseemme tullaan kunnan myöntämällä maksusitoumuksella.

                  Puhelin palveluohjaaja / asiakaspaikkatiedustelut: 045 1136 334 | Puhelin kanslia / hoitajat: 044 7400 224 | Sähköposti: infosanaskoti@medivida.fi