Kuntoutusympäristö

Sanaskodin päihde- ja mielenterveyskuntoutus

Sanaskoti tarjoaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujille ympärivuorokautista laitoshoitoa, tehostettua palveluasumista ja tukiasumista Uudellamaalla Siuntiossa. Pääasiallinen kohderyhmämme ovat aikuiset päihde- ja mielenterveyskuntoutujat. Palvelumme soveltuvat erityisen hyvin asiakkaille, joiden kuntoutuksessa otamme huomioon alkoholi-, huume-, lääkeriippuvuus-, mielenterveys- ja sosiaaliset ongelmat samaan kuntoutusaikaan. Tällä hetkellä Sanaskodilla ei toteuteta korvaushoitoa. Asiakkaillemme on käytössä Siuntiossa 12-paikkainen Paavola, 5-paikkainen Päätalo sekä 14 erillistä hirsimökkiyksiötä.

Teemme kiinteää yhteistyötä tukien ja täydentäen jo olemassa olevia kuntien ja kaupunkien sosiaalipuolen päihde- ja mielenterveyspalveluita. Asiakkaamme hakeutuvat päihdekuntoutukseen pääsääntöisesti oman paikkakunnan selviämisasemien, päihdeklinikoiden, sosiaalitoimistojen, mielenterveysyksiköiden, sairaaloiden, terveyskeskusten tai katkaisuhoidon kautta. Kuntoutukseen tullaan kunnan/kaupungin myöntämällä maksusitoumuksella. Kuntoutukseen tullaan päihteettömänä. Kuntoutukseen tullessa, alkuvaiheessa laaditaan asiakkaan kanssa yhdessä henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti. Kuntoutussuunnitelma ja väliarviot toimitetaan aina lähettävälle taholle. Kuntoutuksen aikana järjestetään hoitoneuvotteluja yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaan.
Sanaskodin ammattihenkilökunnalla on työtehtävien edellyttämä koulutus ja henkilöstön määrä täyttää STM 2002:n vaatimukset. Tilamme on remontoitu ja suunniteltu asiakkaiden näkökulmasta viihtyviksi. Myös esteettömyys on otettu huomioon eli tilamme soveluvat myös liikuntarajoitteisten kuntoutukseen. 

Sijantimme luonnon keskellä antaa asiakkaille mahdollisuuden myös toiminnalliseen kuntoutukseen ; terapeuttisia ryhmiä, toiminnallisia ryhmiä, Creen Care -toimintaa (kesäisin puutarha- ja eläintoiminta) sekä hyvät ulkoilumahdollisuudet luonnon keskellä. Kuntoutuksen aikana asiakkaalle räätälöidään tarvittaessa avohoidonpalvelu- ja/tai intervallihoitojaksoja.
Päätalo
Tässä rakennuksessa on viiden (5) asiakkaan huonetilat. Yläkerrassa huoneet 4:lle, yhteinen olohuone sekä WC- ja suihkutilat. Alakerrassa yksi esteettömyyden huomioonottava asiakashuone sekä WC. Tässä rakennuksessa sijaitsee myös iso ruokasali ja keittiötilat.
Paavola
Paavolassa on 12 asiakkaan huoneet sekä yhteistilat 
Mökkikylä
Paavolan viereen rakennetaan mökkiyksiöitä asiakkaiden kuntoutuskäyttöön. Ensimmäiset mökkikylän mökit tulivat helmikuussa 2019 ja nyt niitä on käytössämme jo 14.
Ristola - toiminnallinen keskus
Ristolassa on asiakkaiden käytössä iso tilava 100m2 ryhmätila, askartelutilat ja kuntosali. Lisäksi rakennuksessa toimii Sanaskodin kanslia ja keskusteluhuoneet. 
Mökkiyksiön huonetila. Lisäksi siellä on minikeittiö, sekä wc- ja suihkutilat.
Sanaskodin 21 m2 hirsirakentaisista mökkiyksiöistä.
Puhelin palveluohjaaja / asiakaspaikkatiedustelut: 045 1136 334 | Puhelin kanslia / hoitajat: 044 7400 224 | Sähköposti: infosanaskoti@medivida.fi