Sanaskoti > Ajankohtaisia tiedotteita

TURKU on Sanaskodin uusi sopimuskumppani

/ Sanaskoti

Turun kaupungin kanssa on kilpailutuksen pohjalta tehty uusi sopimus, ajalle 1.6.2018 - 31.3.2021 + 1 optiovuosi. 

Sanaskoti on valittu Turun kaupungin päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon palvelutuottajaksi 1.6.2018 alkaen ja sopimus on voimassa 31.3.2021 asti (optiovuodella 2022 asti). Asiakasryhmät ovat:

- Alkoholiongelmaiset ja ensisijaisesti alkoholia käyttävät monipäihteiset asiakkaat

- Huumeongelmaiset ja ensisijaisesti huumeita käyttävät monipäihteiset asiakkaat

- Lääkeongelmaiset ja ensisijaisesti lääkkeitä väärin käyttävät monipäihteiset asiakkaat

- Kuntoutus henkilöille, joilla on päihdeongelma sekä samanaikainen vakava mielenterveysongelma, jotka vaativat yhtäaikaista hoitoa ja kuntoutusta.

 

Lisätietoa:       
     
Katja Eteläpää   Piia Pyykönen
Vastaava sairaanhoitaja   Toimitusjohtaja
puhelin 044 740 0224 (kanslia)   puhelin 040 965 4306
katja.etelapaa@sanaskoti.fi   piia.pyykonen@sanaskoti.fi

 

Takaisin