Sanaskoti > Toiminta > Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen

Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen

Asiakas on oman elämänsä asiantuntija, joka on kuntoutuksessa arvioimassa toimintansa muutoksen tarpeita. Sanaskodin sairaanhoitajat ja lähihoitajat tukevat ja ohjaavat asiakasta toimimaan oman elämänsä asioiden selvittämisessä. Asiakas ei ole hoidon kohde, vaan itsellinen ihminen, joka toteuttaa omaan kuntoutukseensa liittyviä tavoitteita. Palveluohjaaja ohjaa asiakasta saamaan omat talousasiansa hallintaan. Asiakas osallistuu Sanaskodin omiin vertaistukiryhmiin. Asiakasta tuetaan tällä toiminnalla ohjautumaan osallistumaan omassa kotikunnassaan vastaavanlaisiin vertaistukiryhmiin (mm. AA, NA).