Sanaskoti > Toiminta > Dialektinen käyttäytymisterapia

Dialektinen käyttäytymisterapia

Hoitohenkilökunta toteuttaa hoitomenetelmänä Dialektista käyttäytymisterapiaa. Tavoitteena on kohdata asiakkaan haastavat käyttäytymis- ja tunnetilanteet niin, että asiakas kokee turvallisuutta löytäessään ohjatusti keinot tunteidensa hallintaan. Hoitomenetelmän tavoitteena on tukea asiakasta käyttäytymiseen, josta hän saa positiivisia onnistumisen kokemuksia. Läsnäolon harjaantuminen koetuissa tunnetilanteissa mahdollistaa poisoppimista impulssikäyttäytymisestä.