Sanaskoti > Usein kysyttyä?

Mitä on Sanaskodin kristillisyys/hengellisyys ?

Sanaskodin kuntoutus on ammatillista päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutusta. 

Sanaskodin hoitotyön etiikka pohjaa kokonaisvaltaiseen kristilliseen ihmiskäsitykseen eli ihminen on ruumiillinen, henkinen, sielullinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Kaikki nämä ulottavuudet vaikuttavat yhdessä ihmisen vointiin ja kuntoutumiseen. Asiakas saa halutessaan tukea omaan hengellisyyteensä.

Kristillisyys/hengellisyys on Sanaskodilla täysin vapaaehtoista ja asiakaslähtöistä. Tulotilanteessa asiakkaalta kysytään haluaako hän käyttää kristillisyyttä voimavarana omassa kuntoutuksessaan. Halutessaan asiakas voi osallistua esimerkiksi vapaaehtoisiin aamuhartauksiin. Eli hengellisyys on asiakkaalle yksi mahdollisuus kuntouttavaksi elementiksi.

Lisäksi Sanaskoti tarjoaa asiakkaille myös mahdollisuuden osallistua henkilökohtaiseen Rikotusta Eheäksi (RE) -sielunhoitoterapiaan (Suomen ACC:n kriteerit/valvonta/kreditointi).

Minkälainen teidän henkilökunta on?

Sanaskodin hoitohenkilökunnasta yli puolet on sairaanhoitaja-tasoista ja puolet lähihoitaja-tasoista henkilöstöä, joilla on vahva kokemus päihde- ja mielenterveystyöstä. Henkilöstömitoitus on kuntoutuspuolella 0,5 hoitajaa yhtä asiakasta kohti. Hoitohenkilökunta on käynyt mm. depressiokouluohjaajakoulutuksen, dialektisen käyttäytymisterapia koulutuksen ja lukuisia päihdetyöhön liittyviä koulutuksia. Yrittäjät vastaavat kehittämistoiminnasta sekä markkinoinnista. Henkilökuntaa on mm. seuraavissa tehtävissä:

 • vastaava sairaanhoitaja / sairaanhoitaja amk / RE-sielunhoitoterapeutti
 • palveluohjaaja / päivätoiminnan ohjaaja
 • amk sairaanhoitajia
 • sairaanhoitajia
 • lähihoitajia
 • lääkäri
 • yrittäjä / toimitusjohtaja / sairaanhoitaja amk / RE-sielunhoitoterapeutti
 • yrittäjä / liiketoiminnan kehittäminen / RE-sielunhoitoterapeutti
 • päihdetyöntekijä oppisopimuskoulutuksella
 • kokki/emäntä
 • kiinteistön huoltomies

Henkilökuntamme ylläpitää ja parantaa jo olemassa olevaa ammattitaitoaan jatkuvalla koulutuksella. Palvelutason säilyttämiseksi ja oman jaksamisen tukemiseksi käytämme säännöllistä ulkopuolista työnohjausta sekä sisäisiä henkilökuntapalavereita.

Laadunhallinnan kehittämistarpeiden tunnistajana ja suunnannäyttäjänä käytämme ITE-järjestelmää ja -itsearviointia.

Sanaskodin sivuilla ja esitteissä vilahtaa sana yhteisöhoito. Miten yhteisöhoito näkyy Sanaskodilla?

Sanaskoti ei edusta perinteistä yhteisöhoitopaikkaa. Sanaskodilla annetaan yksilöllistä kuntoutusta, mutta kuntoutukseen sisältyy joitain pieniä yhteisöhoidon elementtejä. Se näkyy mm. siten, että meillä on asukaskokous, missä asiakkaan jakavat keskenään tulevan viikon vastuualueet. Samoin yhteisö otetaan koolle, kun on tarve käsitellä yhteisöä koskevia asioita, mm. retkahdusta, yhteisön sääntöihin koskevia asioita tmv.

Saako Sanaskodilla pitää omaa puhelinta ja läppäriä?

Kyllä saa Hymy. Olemme muuttaneet käytäntöä vuoden 2014 alussa niin, että mitään “karenssia” em. suhteen ei enää ole. Eli asiakas saa pitää jo kuntoutukseen tullessaan oman puhelimensa ja tietokoneensa.

Saako kuntoutuksen aikana käydä kotilomilla?

Ensimmäinen viikko on rauhoitettu kuntoutukseen. Sen jälkeen asiointikäyntejä/päivälomia sovitaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yölomat voivat alkaa ensimmäisen kuntoutuskuukauden jälkeen.

Pitääkö ottaa omat lääkkeet mukaan?

Tullessasi kuntoutukseen kannattaa mukaan ottaa sen hetkiset omat lääkkeet ja erityisesti reseptit.

Se, kuuluuko lääkkeet osana kuntoutusta, vaihtelee riippuen mistä kunnasta asiakas lähetetään.

Tällä hetkellä Tampereen, Oriveden ja Helsingin sopimuksissa lääkkeet kuuluvat osana kuntoutusta.

Päihdehoitoon liittyvät lääkkeet kuuluvat Espoon, Vantaan, Kauniaisen, Keravan, Järvenpään, Lahden, Heinolan, Peruspalvelukeskus Oivan (tuottaa Asikkalan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän ja Padasjoen kuntien sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut), Peruspalvelukeskus Aavan (tuottaa sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila, Sysmä) sopimuksiin.

Jos lääkkeet eivät kuulu sopimukseen ja asiakkaalla ei ole varaa maksaa lääkkeitä, on hyvä asiakkaan tullessa kuntoutukseen yhteistyössä lähettävän tahon kanssa suunnitella esim. saisiko sosiaalitoimesta maksusitoumuksen lääkkeisiin tms.

Tuleeko laitoshoidosta jotain maksettavaa kuntoutujalle?

Kuntoutuslaitoshoidon vuorokausimaksu jakautuu kunta- ja asiakasmaksuosuuteen.

Asiakasmaksut määritellään asiakasmaksuasetuksella (1992/912). Osa kuntien/kaupunkien päihdepalveluista on asiakkaalle maksutonta ja niissä palveluissa, joissa asiakkaalle muodostuu omavastuuosuus, sen määrittelemisestä ja perimisestä vastuu on lähettävällä taholla. 

Asiakkaan lähettävä taho (kunta/kaupunki) selvittää yhteistyössä asiakkaan ja Kelan kanssa asiakkaan maksukyvyn sekä mahdollisuudet asiakasmaksuosuuteen saatavista tukimuodoista (toimeentulotuki, KELA:n kuntoutusraha tms.) Sanaskodilla on myös oma palveluohjaaja, joka voi auttaa ja tukee asiakasta myös näiden etuuksien kartoittamisessa ja hakemisessa.

* Kuntoutukseemme tullaan kunnan myöntämällä maksusitoumuksella, mutta itsemaksavanakin asiakkaana hoitoon voi hakeutua *