Sanaskoti > Referenssit > Sanaskoti on valittu Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon palvelutuottajaksi vuosille 2009-2011 (optio vuosi 2012)

Sanaskoti on Espoon, Vantaan, Kauniaisen, Keravan ja Järvenpään kaupunkien päihdehuollon kumppani

Sanaskoti on valittu vuosille 2013-2014 (optio 2016 asti) Espoon, Vantaan, Kauniaisen, Keravan ja Järvenpään kaupunkien päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon palvelutuottajaksi 

Päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon hankinnasta käytiin Espoon, Vantaan, Kauniaisen, Keravan ja Järvenpään kaupunkien yhteistyönä hankintalain mukainen avoin tarjouskilpailu. Sanaskoti on valittu kumppaniksi: 

A) Alkoholiongelmaisten tai ensisijaisesti alkoholia käyttävien monipäihteisten kuntoutus

B) Huumeongelmaisten tai ensisijaisesti huumeita käyttävien monipäihteisten kuntoutus

C) Lääkeriippuvaisten vieroitus ja kuntoutus

D) Päihde- ja mielenterveysongelmaisten kuntoutus