Sanaskoti > Referenssit > Sanaskoti on valittu Turun kaupungin päihdehuollon kuntouttavan ja vaativan kuntouttavan laitoshoidon palvelutuottajaksi aikavälille 1.4.2010 - 31.3.2013 (optiovuosi 31.3.2014 asti)

Sanaskoti on valittu Turun kaupungin päihdehuollon kuntouttavan ja vaativan kuntouttavan laitoshoidon palvelutuottajaksi aikavälille 1.4.2010 - 31.3.2013 (optiovuosi 31.3.2014 asti)

Kuntouttavaa laitoshoitoa hankitaan asiakkaalle, jonka huumeiden, alkoholin ja/tai lääkkeiden käyttö on vakavasti haitallista hänen fyysiselle ja psyykkiselle terveydelleen sekä sosiaaliselle elämälleen.

Vaativaa kuntouttavaa laitoshoitoa hankitaan asiakkaalle, jolla on päihderiippuvuuden lisäksi joko mielenterveyden häiriöitä tai vakava somaattinen tai neurologinen sairaus tai näiden yhdistelmä. Mainittu mielenterveyden häiriö ei kuitenkaan täytä mielenterveyslain mukaisen tahdosta riippumattoman hoidon edellytyksiä.

Päihdehuollon kuntouttavan sekä vaativan laitoshoidon ostopalvelut on tarkoitettu kohderyhmille:

  • Alkoholiongelmaiset ja ensisijaisesti alkoholia käyttävät monipäihteiset asiakkaat
  • Lääkeriippuvaiset ja ensisijaisesti lääkkeitä väärinkäyttävät monipäihteiset asiakkaat
  • Huumeongelmaiset ja ensisijaisesti huumeita  käyttävät monipäihteiset asiakkaat

Lisätietoa:
 
Sanaskoti/hankintasopimus:
Jukka Pyykönen
yrittäjä/taloushallinto
puhelin 040 540 7958
jukka.pyykonen@sanaskoti.fi
 
Sanaskoti/asiakaspaikkatiedustelut:
Minna Sainio
palveluohjaaja / sosionomi
puhelin 040 416 1136
minna.sainio@sanaskoti.fi
 
Turun kaupunki
Marja Suviala
johtava sosiaalityöntekijä
Asumis- ja päihdepalvelut
puhelinvaihde 02 262 6111
marja.suviala@turku.fi
 
 
Sopimusasiat:
Leila Visa
tulosaluejohtaja
puhelinvaihde 02 262 6111
leila.visa@turku.fi