Sanaskoti > Toiminta > Terapeuttiset ryhmät

Vertaisryhmä

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa. Vertaisryhmään annetaan joko valmis päihdetehtävä tai ryhmäläiset voivat käyttää halutessaan keskustelun pohjana AA- tai NA-kirjaa.

Mielekäs Päivä – ryhmä

Ryhmä kokoontuu asiakaskunnasta riippuen tarvittaessa kerran viikossa.

Sisäinen AA-ryhmä

Sanaskodilla kokoontuu kerran viikossa ulkopuolisten vertaisten vetämä, Sanaskodin kuntoutuksessa oleville asiakkaille tarkoitettu AA-ryhmä.

Stop Huumeille -ryhmä

Sanaskodilla kokoontuu kerran kuukaudessa ulkopuolisten vertaisten vetämä, Sanaskodin kuntoutuksessa oleville asiakkaille tarkoitettu Stop Huumeille -ryhmä.

Tunneryhmä

Ryhmä on tarkoitettu kaikille Sanaskodin asiakkaille. Ryhmässä käsitellään erilaisia tunteisiin liittyviä asioita sekä opetellaan tunnistamaan erilaisia tunteita ja etsitään keinoja tunteiden käsittelyyn vertaistuen kautta. Henkilökunta antaa ryhmälle kulloisenkin kerran aiheeseen alustuksen. Ryhmän tueksi on laadittu erilaisia kysymyksiä ja ajatuksia, joiden perusteella asiakkaat voivat lähestyä kyseistä aihetta. Ryhmätapaamisen kesto on 60 minuuttia.

Ahdistuksesta vapaaksi ryhmä

Ryhmä tarjoaa apua paniikkikohtauksiin, julkisten paikkojen pelkoon, sosiaalisten tilanteiden pelkoon, yleistyneiseen tuskaisuuteen, pakko-oireiseen häiriöön ja muihin ahdistushäiriöihin. Ryhmässä keskustellaan, tutkitaan ahdistuneisuushäiriöitä, opetellaan selviytymiskeinoja sekä tehdään kirjallisia pohdintoja ja altistusharjoituksia.